News & reviews

Vann og avløp i valget / Water and sewerage in this years election
Val Sibbern
Det kreves radikale endringer innen vann og avløp / Radical changes are needed
Val Sibbern
Til siste vanndråpe
Val Sibbern
Systematiserte innsatser i vann- og avløpsnettet
Val Sibbern
Norske kommuner har mye å hente på bedre bruk av Vann- og avløpsdata.
Val Sibbern
Kommunene og grønt skifte
Val Sibbern
VA i all verden
Val Sibbern
Mangler i mulighetsstudien; utelater mange muligheter
Jørn Wad
XomeOne initierte mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren
Jørn Wad
Miljøskadelig mangel på penger og innovasjon
Jørn Wad
Vi trenger en vann-minister i Norge!
Jørn Wad
Gratis vann i fremtiden?
Val Sibbern
Hvordan oppnå bærekraftig økonomi?
Val Sibbern
QuickView øker effektiviteten i kartleggingen av ledningsnettet
Val Sibbern
Aquapea™
Val Sibbern
Hva sier valgprogrammene om satsing på solenergi?
Val Sibbern
Norske oppfinnelser: Jernringen FloatRing™
Val Sibbern
AQUAGREEN
Val Sibbern
Hydro-Gel™
Val Sibbern
Et nettverk for bærekraft
Val Sibbern
Floatring™
Val Sibbern
Initiering av mulighetsstudie
Val Sibbern