Norske oppfinnelser: Jernringen FloatRing™

Norske oppfinnelser:

Krag-Jørgensengeværet, landminen, håndgranaten og harpunen er norske oppfinnelser. Heldigvis har vi mindre krigerske oppfinnelser også, slik som Rottefellabindingen, ostehøvelen, gassturbinen og frankeringsmaskinen. Og nå har vi en til; FloatRingTM.

FloatRing brukes i skjæringspunktet mellom vei og vann/avløp, altså der to viktige deler av det som danner vår infrastruktur møtes. Omtrent som en jernbaneovergang. Det eneste vi ser av Vann- og avløps-nettverket er kumlokk, og noen av dem er plassert i veien. Kummer i veibanen har medført mange debatter om ansvar og kostnader, men det har vi avklart i andre artikler, for eksempel her, og det kan enklest forklares ved følgende illustrasjon som viser at vann- og avløpsetatene (VA) har ansvar for hele rørsystemet. Der inngår også kummer med tilhørende kumlokk*

*Det finnes unntak for eierskap til kummer; for overvannskummer kan det være Statens vegvesen, fylket eller kommunen. Det finnes også trekkekummer, fjernvarmekummer og søppelsjakter («bossug») som kan ha andre eiere.

Bergen 2012: Her satt det et par brødre med lang fartstid i både asfaltbransjen og innen VA. De funderte på problemene som oppstår i og rundt kummer som ligger i veibanen. Funderingene omfattet både støyplager og skader på biler, veger og kummer. Parallelt hadde Vannbransjen satt fokus på miljøkonsekvensene (fjorder, mennesker og natur) av lekkasjer på ledningsnettet. Denne problematikken blir bare forsterket av uønsket innlekk (overvann) i kummer. Brødrenes funderinger omfattet snart mange aspekter av den samlede utfordringen ledningsnettet og kummer står overfor. Kunne det være slik at en smart innretning kunne påvirke alt fra sprukken asfalt, ødelagte brøyteskjær og fosfor havet?

Brødrene heter Eirik og Are Strand er andre generasjon som driver familieselskapet Arstec AS. Selskapet ble startet i 1979 og hovedproduktet er additiver (bindestoffer) til asfaltproduksjon. Siden 2013 har de også drevet det raskt voksende firmaet Gategodsgutta AS, et firma med fokus på bygging og rehabilitering av betongkummer, pumpehus, fett- og oljeustskillere mm.

De har således en perfekt bakgrunn for å ta seg an skjæringspunktet mellom vei og VA. De gikk til bunns med funderingene og innså at trykket på kumlokkene forplantet seg nedover i kumgodset og at det var direkte korrelasjon mellom trafikkfrekvens, graden av tung trafikk og skader på veien rundt kumlokkene. Tilsynelatende selvsagt, men når en vet hva dette koster i reparasjoner, er det egentlig litt rart at ingen har tatt tak i denne biten før. Det repareres 25000 kummer per år i Norge og det koster mye penger. Men slik er det ofte, slik som med Columbus og egget, noen må komme på en god løsning – og så må de gjøre noe med den løsningen. En innovasjon er kun en idé før den på en eller annen måte er kommersiell!

De begynte å undersøke, de tegnet og de brukte egen kunnskap om veibygging. De kom også i kontakt med andre firmaer som jobbet med samme problemstilling. Tidskrevende og kompliserte løsninger var det mange av i markedet, men brødrene ga ikke opp. De hadde virkelig fått fokus på bekkalokk i veibanen (kumlokk heter bekkalokk i Bergen).

Hva er det da for et produkt? Jo, det er nå man innser at Columbi egg ikke er en så dårlig lignelse; det er en jernring med en flens i bunnen. Ringen flytter trykket vekk fra kummen og flensen fordeler trykket fra trafikken ut til omkringliggende masser. Dette produktet, lansert i 2015 og patentert over store deler av verden, heter altså FloatRing.

FloatRing

«FloatRing er montert i et par tusen kummer i Skandinavia, men med tanke på at det rehabiliteres 25000 kummer per år er vi bare i begynnelsen», sier Eirik Strand. «Og det er bare i Norge. FloatRng er et produkt for hele verden.  Levetidskostnaden for kummer med FloatRing er langt lavere enn de uten. Ekstrakostnaden for å montere FloatRng, som altså er en jernring med flens, er i dag mellom 5 og 10 tusen kroner. Du kommer ikke langt med det når en kum skal repareres og asfalten legges på nytt rundt kummen, sier han videre».

Vi spør Eirik Strand om det ikke er veldig komplisert å legge til et produkt i slike prosesser. Det krever vel mye beregninger og nøyaktighet når noe skal legges til i en så innarbeidet prosess som å montere eller å rehabilitere kummer i veibanen? «Å beregne nivåer på vei og kum krever nøyaktighet, likeså å utføre asfalteringen og å bygge kummen. Det gjelder uansett hvilke produkter som brukes. Fordelen med FloatRing er at man klarer to til tre re-asfalteringer uten å justere ringen på nytt. Det betyr att kummen er sikret for 50 – 70 år», svarer han.

Norge er opptatt av sine gründere og oppfinnere, av ny norsk teknikk og av nye norske oppfinnelser. FloatRing, en jernring med flens, representerer hele spekteret.

This blog post is not translated to English.

Don't miss these stories: