Vi trenger en vann-minister i Norge!

-I grunnen er det rart at vi ikke har en allerede. Rent vann kommer til å bli en knapphetsressurs fremover. I hele verden, ja. Men også i Norge. Derfor gjelder det å samle kreftene i et felles løft for å skape grobunn for innovasjon på dette feltet. Tiden er knapp, men mulighetene mange.

CC Sibbern har en bred og mangesidig bransjekunnskap som grunnlag for sine synspunkter. Selv er han som et mildt vårregn, overrislende, inspirerende og ikke minst livgivende. Men tilgangen på rent vann er ingen selvfølge i verden, formaner han, og mener det bør gi støtet til en bred felles satsing i bransjen. Men da må man være villig til å teste ut teknologi, metoder og produkter i et nytt marked, selv om terskelkostnadene kan virke utfordrende. Det samme gjelder samarbeidsformer, ansvar og roller der det finnes så mye bra i tilstøtende bransjer. Det er på tide å ta i bruk intelligent databearbeiding (AI) på en slik måte at kundene faktisk eier sine egne data, flere leverandører kan delta og der algoritmene ivaretar praktisk erfaring slik at endringer og avvik minimeres.

CC Sibbern (foto: Jørn Wad)

Revidert statsbudsjett

-Jeg er jo optimist av natur, og håper hvert eneste år på at NÅ skal vann endelig få sin rettmessige plass i den politiske debatten. Dessverre er resultatet like nedslående hver eneste gang: Det er faktisk ingen av de politiske partiene i Norge som har forstått hvordan det står til på vannfronten her i landet. Hadde de gjort det, ville sannsynligvis dette vært en stor del av debatten – og også en betydelig del av statsbudsjettene framover. For vi i Norge har enorme utfordringer på dette feltet, og det trengs betydelig innsats fra alle som kan bidra, slår han fast.

-Det høres ut som du og dere har en ganske tøff oppgave foran dere, for vannbransjen er vel kjent for å være en av de mest trauste – for ikke å si mest konservative i landet?

-Tja, det kan det nok være noe i. Men min bror Val Sibbern og jeg har jobbet sammen innenfor dette feltet i 20 år nå, og når vi nå har startet Xomeone, så er det fordi vi har bestemt oss for å ta grep. Det er stadig flere ressurspersoner som melder sin interesse for å inngå i spesial-team vi vil etablere fordi de vet vi har startet ganske mange vellykkede bedrifter etter hvert, hvor flere av dem har hatt betydelig innovasjonsarbeid som en del av sin suksess. Dette motiverer dyktige mennesker og morgendagens ledere til å ville delta. Vi vil også ta med oss det vi selv har lært i disse årene, og fasilitere innovasjon og utvikling innenfor dette feltet. Men vi vil ikke ta noe fra noen, det er det viktig å understreke, kommer han plutselig på:

Mer til alle

-Tenk deg en kake: Dagens marked innen bærekraftselementer for vannbransjen er eksempelvis gravefrie metoder, sensorteknologi og kumrehabilitering. Dette er i dag en liten kake. Vi ønsker å bidra til å skape en DIGER kake med flere aktører, men der dagens aktører likevel får en vekst. Og dette er samfunnsbygging, fordi vi har en vannbransje i dette landet som formelig skriker etter innovasjon.

Innomag har jo vært innom dette allerede, og vi er veldig glade for at temaet blir belyst. Gjerne enda bredere, for det skjer allerede en god del, men jeg er sikker på at målrettet innovasjonsarbeid med vann som fellesnevner kommer til å vokse substansielt de nærmeste årene.

-Er dette idealisme fra deres side, eller er det pure business?

-Dersom man skal lykkes med et slikt samfunnsbyggende prosjekt som vi nå har satt oss som mål å få til, er det faktisk nødt til å være kommersielt. En kommersiell suksess vil nær sagt automatisk medføre suksess også på det samfunnsbyggende området. Fordi kommuner og private over hele landet står overfor formidable oppgaver når det gjelder vannbehandling – fra kartlegging og rensing til rør-reparasjon, flomsikring, overvannsproblematikk og kum-rehabilitering for den sakens skyld– vil det tvinge seg fram betydelig innsats fra det offentlige. Og får vi samtidig fram teoretiske modeller og beslutningsverktøy basert på praktiske erfaring som gjør at vi kan bygge på den formidable kunnskapen vi har, utvikle teknologi sammen med allerede eksisterende aktører, samt skape noen nye, vil dette få store ringvirkninger. Vi må dyrke fram helt nye forvaltningsmodeller, og skape beslutningsgrunnlag som hjelper kommunene i riktig retning.

Verdensmarked

-Men betyr det du sier at vann kan bli «den nye oljen» for Norge?

-Ja, det er mye god teknologi på plass allerede, og det er mange miljøer som vil kunne bidra til de skapende innovasjonsprosessene som skal til for å ta dette et langt steg videre. Men en idé uten kapital og muligheter for oppskalering, er ikke innovasjon – det er kun tankespinn. Man må bli konkret, og virkelig VILLE satse.

Når vi nå går inn i markedet og fasiliterer innovasjon og nytenking innenfor vannbransjen, er vi klar over at enkelte kan komme til å føle sin posisjon truet. Det synes jeg er synd, fordi vi ønsker å få med oss alle på et slikt løft. Gjør vi dette riktig, har vi et verdensmarked som bokstavelig talt tørster etter innovative løsninger innenfor denne store bransjen som vann utgjør. Jeg kan faktisk ikke komme på noen samfunnsområder eller bransjer som er like «trengende» når det gjelder målrettet, godt finansiert innovasjonsarbeid.

I 2020 leverte vi våre egne solide funn til det vi kan kalle «de berørte myndighetene», og det var moro å se at Kommunal- og moderniserings-departementet sammen med Klima- og miljø samt Helse- og sosialdepartementet responderte så positivt på våre forslag at de initerte en egen «Mulighetsstudie for Vannbransjen».

Konklusjonen er som oftest at noen burde virkelig ta tak i dette, men som kjent  jobber hverken “noen” i enkeltbedrifter eller i departementene. Når man ikke er konkret, så skjer det heller ikke noe. Det er årsaken til at jeg har kalt virksomheten Xomeone. Prosjektene er allerede mange, og vi lover å komme tilbake til Innomags lesere med fortellinger om de mest nyskapende løsningene. Og til dem som måtte ha ideer og trenger fasilitering, vil jeg be om at de tar seg en tur innom xomeone.com.

Drømmen er å bidra til et felles, samfunnsmessig løft for vannbransjen internasjonalt. Vi kan heller ikke løse alt, men vi kan løse noe, og vi er allerede i gang, smiler han mens han snuser inn den varme forsommerluften.

This blog post is not translated to English.

Don't miss these stories: