Hvordan oppnå bærekraftig økonomi?

Kvartalsøkonomi står ofte i kontrast til bærekraft. Forskingsrapporter og EU-regleringer sementerer kravene på kraftige handlingsplaner for å redusere dagens utslippsnivåer. Samtidig er miljøkrav fra opinionen en utfordrer til etablerte bedriftsøkonomiske sannheter. Selv om mange fortsatt ser en bedrifts miljøprofil kun som et salgsargument, har optimaliseringsprosesser en dypere verdi i stadig flere selskap. Vi vet at bærekraft og økonomi må gå hånd i hånd, og de som ser økonomien i omstillingen har allerede et forsprang.

«Vi vet at bærekraft og økonomi må gå hånd i hånd, og de som ser økonomien i omstillingen har allerede et forsprang.»

Den største utfordringen og den største muligheten

Bedrifter som vil oppnå målbare resultater innen grønn økonomi trenger oftest hjelp med dette. Det er få som har slik kunnskap internt i egen organisasjon. Utfordringen er at utviklingen går fort. Endringshastigheten og det økende antallet nye teknologier som kan være løsninger på bærekraftsutfordringene er både den største utfordringen og den største muligheten. Det er en utfordring fordi det krever både tid og ressurser å holde seg oppdatert. Samtidig er det krevende å skaffe seg reell kunnskap om når de forskjellige teknologiene kan og bør brukes. Det er viktig å vite når de skal kombineres med øvrig teknologi eller når de ikke passer. Dette kalles bearbeiding av endringsvilje, og det er arbeidsområdene til bedriften MHTech i Moss.

Økonomisk fundamentert beslutningsgrunnlag

Selskapet har bred og lang erfaring med å identifisere samt implementere de mest bærekraftige løsningene for sine kunder. Det må gjøres i et langsiktig klimaperspektiv, men også i et økonomisk perspektiv. Det sentrale er genuin kunnskap om, og interesse for, økonomi, teknologi og miljø. «Vi jobber med å redusere karbonfotavtrykk, med å implementere lav- og nullutslippsteknologi og med fornybar energi. Vi gjør en helhetlig vurdering av teknologi, bruk og infrastruktur. Vi evaluerer vanligvis bærekraften til en teknologi eller en løsning i et livssyklusperspektiv. Det gjelder både  utslipp, energiforbruk, levetidskostnader og effektivitet, så vel som den økonomiske effekten». Det sier Anders Martin Moe, CEO hos MHTech. «En nøkkel kan være å beskrive applikasjoner der krav til energitetthet og skala er et konkurransefortrinn for hydrogen / ammoniakk sammenlignet med andre energibærere som biogass og batterielektriske løsninger. Våre tjenester og anbefalinger er en lønnsom investering for våre kunder. De får et økonomisk fundamentert beslutningsgrunnlag basert på reduserte klimagassutslipp og optimalisert energiforbruk. Vi beskriver miljøgevinsten og den kan vi gjøre målbar, noe som veldig mange etterspør. Det gjør de fordi de i økende grad utfordres på faktabasert informasjon i sine markeder samtidig som de skal forsvare økonomien i løpende drift», sier han videre.

«Vi beskriver miljøgevinsten og den kan vi gjøre målbar»

Gode løsninger krever detaljert kunnskap fra ulike kompetansemiljøer

MHTech ble startet 2016. Da vurderte de den miljøpolitiske ambisjonen som sterk nok innen de fleste sektorer. Samtidig var teknologien kommet opp på et nivå tilstrekkelig for å møte det grønne skiftet. De så att tiden for sosial og teknisk utvikling var riktig. Økologisk økonomi er nå et levende fagfelt som har lært av kritikken som tidligere ble rettet mot økonomifaget. MHTechs prosjekter viser at det er butikk i energibesparing og bærekraft, både konkret i regnskapet og i miljø- og markedsarbeidet. Kunder og kunders kunder stiller stadig høyere krav til arbeidet med miljømålene. Opinionen vil se mer bærekraftige produksjonslinjer, bruk av mer miljøvennlige energikilder og teknologi som fremmer dette. Vi er i 2021, midt i en utvikling som krever stadig mer kunnskap om teknologiske løsninger som finnes og de som kommer i morgen. Foreslåtte endringer må uansett være god business og fange opp kriterier for sirkulærøkonomi generelt eller lønnsomhet spesielt. Gode løsninger krever ofte detaljert kunnskap fra ulike kompetansemiljøer som må samarbeide tett, til beste for kunden. Dette er MHTech sin hjemmebane.

MHTechs prosjekter viser at det er butikk i energibesparing og bærekraft. Det gjelder både konkret i regnskapet og i miljø- og markedsarbeidet.

Don't miss these stories: