QuickView øker effektiviteten i kartleggingen av ledningsnettet

Internasjonale studier viser hvor stor del av ledningsnettet som ledningseiere rekker å inspisere på ett år. I de fleste tilfeller er det under 5 % av ledningene som blir inspisert årlig og av de inspiserte ledningene er over 60 % i god stand. Gjenstående 40% – av 5% – er en forsvinnende liten del av rørnettet.

Samtidig vet vi at det er nettopp rørinspeksjon som legger grunnen for den oversikten som kreves for å ha en plan for rehabilitering av rørnettet. Selv om dette blir en teoretisk tilnærming, så vet vi at det er nettopp rørinspeksjon som ligger til grunn for mesteparten av aktiviteten på ledningsnettet. Selve rørinspeksjonen er også en betydelig årlig kostnad, og dersom valg av ledninger som skal inspiseres kan prioriteres der utbedringen haster mest, vil dette være svært kostnadsbesparende.

Nå finnes QuickView air HD, et zoom-kamera som kan kartlegge et område raskt og kostnadseffektivt, slik at de store ressursene for rørinspeksjon, rehabiliterings- eller spylejobber kan gjøres på kun de ledningene som virkelig trenger å utbedres. Dette kameraet kan brukes på en ny, mer effektiv, måte enn de som brukes i dag. Tradisjonell rørinspeksjon med vanlige kameraer må brukes som før – men konsentreres på ledningsstrekk der man vet at lekkasjegraden er størst. Det gjør inspeksjonen mer effektiv og det vil hjelpe ledningseiere å planlegge inspeksjonene slik at ressursbruken optimaliseres.

QuickView er et trådløst zoomkamera med stor lysstyrke, som gjør det mulig å inspisere alle slags rør fra bakkenivå. Siden kameraet er håndholdt og trådløst med WiFi, kan en person enkelt åpne en kum, sette opp kameraet over kummen, senke det ned i kummen og zoome inn i rørene. Hele operasjonen tar omtrent så lang tid som det tar å lese dette.  Etter filming heves kameraet og pakkes ned før forflytting til neste kum.

   

 

Filmene lagres i skyen og QuickView har en tilleggstjeneste som går ut på at man legger inn filmen i en portal som heter UndergroundCity. Ved hjelp av UndergroundCity kan video/bilde vise ledningens tilstand, legges inn i kartverket og gis en fargekode. Ved å legge inn data fra zoom-inspeksjonene med QuickView i UndergroundCity, vil ledningseieren kunne se en fargekodet oversikt over antatt tilstand på ledningene. Det er en stor fordel når det kommer til videre prioriteringer eller til dokumentasjonsarbeidet overfor mattilsynet og statsforvalter (fylkesmann).

Mange ledninger i Norge har bend nær åpningen i kummen, men ved å se så langt eller kort det lar seg gjøre i kummer i et geografisk område, oppnås et inntrykk av tilstanden på røret – en forventningsavklaring. Sammenlagt gir dette et langt bedre grunnlag for en vurdering av rørstrekk mellom kummene.

QuikcView

De digitale mulighetene som bilder og scannere åpner for, gir nye muligheter ved utarbeidelse av slike utvalgsprosesser. Bruk av algoritmer som er nødvendig for å automatisere (AI), kan påskynde den nødvendige oppgraderingen av rørnettet som står foran oss. Vi i XomeOne er opptatt av at teknologi som slippes ut i det Nordiske markedet er kompatible for morgendagens løsninger, nettopp slik som dette.

Ledningsnettet i Norge er skadet og det såkalte etterslepet er enormt. Konsekvensene av dette er usikkerhet i leveransen av rent vann til konsumentene, men også transport av avløpsvann til renseanleggene. Askøy i 2019 var et eksempel, men det finnes mange slike eksempler selv om de ikke får like mye plass i media. For å komme til rette med dette, må vi bli flinkere til å ta i bruk ny teknikk og nye måter å arbeide på. QuickView kan øke effektiviseringen i arbeidet med å kartlegge ledningsnettet. Vi tror at kombinasjonen av zoom-kameraer og algoritmer blir et viktig bidrag til bedre prioriteringer i årene fremover. De som har fulgt med på denne problematikken vet at kostnadene er gigantiske; det kommer til å koste langt over 200 milliarder for å komme til rette med etterslepet. Dette zoom-kameraet er et eksempel på teknikk og arbeidsmetode som kan spare store summer ved å effektivisere arbeidet mot et bedre og sikrere rørnett.

This blog post is not translated to English.

Don't miss these stories: